Arteterapie

Se opíra výtvarné projevy klientů, jako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o dokonalé, konečné dílo, ale o proces tvorby. 

Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov. „Arte“ je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese a dnes umění. Druhá část slova pochází z řeckého „therapeia“, což znamená léčba, léčení.
Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině.
Tvorbu jako je kresba, malba, koláž umožňuje vnitřní prožitek zobrazit a podívat se něj z odstupu, z různé vzdálenosti, ale také z jiného úhlu atd.


V čem může arteterapie pomoci

  • při léčbě somatických onemocnění
  • při překonávání strachu
  • při životních změnách (ztráta partnera, ztráta zaměstnání, ukončení školy)
  • při snaze porozumět sobě i druhým
  • při práci se sny
  • podpora při zvládání psychických potíží
  • pomoc v komunikaci s rodinou nebo přáteli

Něco z historie